خرید و دانلود مقاله

کلاله / شهرستان


کلاله شهرستاني در شمال شرقی استان. شهرستان کلاله حداقل در 55 درجه و 6/18 دقیقه تا حداکثر 56 درجه و 4/1 دقیقه طول‌شرقی و بین حداقل 37 درجه و 4/19 دقیقه تا حداکثر 56، 37درجه و 6/47 دقیقه عرض‌شمالی واقع شده است. این شهرستان از شمال به مرزهای کشور ترکمنستان، از جنوب به محور پارک ملی گلستان و شهرستان گالیکش، از شرق به شهرستان مراوه‌تپه و از غرب به شهرستان گنبدکاووس محدود شده است. این شهرستان با وسعت حدود 43/1752 کیلومتر مربع، بعد از شهرستانهای گنبدکاووس، گرگان و مراوه‌تپه، از نظر وسعت، رتبه چهارم را در بین ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه