خرید و دانلود مقاله

گالیکش / شهر


مرکز شهرستان گالیکش. شهر گالیکش در موقعیت جغرافیایی 55 درجه، 26 دقیقه و 9 ثانیه طول شرقی و 37 درجه، 16 دقیقه و 17 ثانیه عرض شمالی واقع شده و ارتفاع نسبی آن نسبت به دریا، حدود 200 متر است. فاصله این شهر با مرکز استان، تقريباً 107 کیلومتر مي‌باشد. گالیکش، از ترکیب دو واژه‌ی محلی «گالی» و «کش» تشکیل شده است. گالی به چند معنی آمده است: 1. ساقه گیاهی مردابی، که بیشتر برای پوشش بام منازل استفاده میشد و شباهت بسیاری به نی دارد. 2. خرده کاه. 3. شکستن استخوان دست و پا. نوعی ارزن، کناره گیری، آواز بلند، غلت زدن، فریب و ... . در گذشته، مردم گالیکش، پشت بام منازل خود را با گاله پوشش میدادند و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه