خرید و دانلود مقاله

گالیکش / شهرستان


گاليكش/ شهرستان شهرستانی به مركزيت شهر گاليكش در منتهی الیه شرق استان. شهرستان گالیکش در حداقل 55 درجه و 0/19 دقيقه تا حداکثر 56 درجه و 0/1دقیقه طول شرقي و در حداقل 37 درجه و 0/11 دقیقه تا حداکثر 37 درجه و 0/29 دقيقه عرض شمالي قرار گرفته است. اين شهرستان از مغرب به شهرستان گنبدكاووس، از مشرق به استان خراسان شمالي و استان سمنان، از شمال به شهرستان كلاله و از جنوب به شهرستان مينودشت و استان سمنان محدود شده است. شهرستان گاليكش را می‌توان حلقه‌ی اتصال سه استان گلستان، خراسان شمالی (بجنورد) و سمنان دانست ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه