خرید و دانلود مقاله

گرگان / شهرستان


گرگان نخستین و قدیمی‌ترین شهرستان در استان گلستان. شهرستان گرگان با وسعت 81/1615 کیلومترمربع، در طول شرقی حداقل 54درجه و 9/12 دقیقه و حداکثر 54درجه و 9/44 دقیقه و در عرض شمالی حداقل 36درجه و 6/30 دقیقه و حداکثر 36درجه و 8/58 دقیقه، در بخش جنوبی استان واقع شده است. این شهرستان از شمال به شهرستان‬های آق‌قلا و ترکمن، از جنوب به استان سمنان، از غرب به شهرستان کردکوی و از شرق به شهرستان علی‌آباد محدود مي‌شود. شهرستان گرگان دارای سه شهر به نامهای گرگان، سرخنکلاته و جلین، دو بخش (مرکزی به مرکزیت گرگان و بخش بهاران به مرکزیت سرخنکلاته) و 5 دهستان است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه