خرید و دانلود مقاله

گرگان رود


گرگان‌رود از رودخانه‌های مهم حوضه‌ي آبریز دریای خزر. گرگان‌رود از منتهی الیه غربی کوههای خراسان سرچشمه می‌گیرد، پس از عبور از مسیرهای پرپیچ و خم و کوهستانی، وارد منطقه‌ي کلاله می‌شود. شاخه‌های اولیه‌ي آن به نام‌های قَرناوه و مارس، پس از پيوستن به هم در شمال دهکده‌ي صوفیان در 11 كيلومتري شمال كلاله، گرگان‌رود را تشکیل می‌دهند. گرگان‌رود در جهت غرب جاری می‌شود و در مسیری پرپیچ و خم، از شهرهای کلاله و گنبدکاووس می‌گذرد و شاخه‌های مهم خود را که همه از ارتفاعات البرز شرقی و از دامنه‌های شمالی آن منشأ می‌گیرند، دریافت می‌کند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه