خرید و دانلود مقاله

گل‌‌فشان اینچه


گل فشان اینچه (اینچه) گل‏ فشانی در شمال شهر آق قلا. گل فشان اینچه در موقعیت جغرافیایی 54 درجه و 30 دقیقه طول شرقی و 37 درجه و 13 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است که ارتفاع آن از سطح دریای آزاد، 2- متر می‌باشد. گل فشان اینچه به شکل گودال مدور به عمق 8 متر و قطر30 متر، در کنار دریاچه‌ی اینچه واقع شده است. در کف این گودال، آب شور گل آلود زرد رنگی دیده می‌شود که به واسطه‌ی گازهای برآمده از اعماق، در حال جوشش است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه