خرید و دانلود مقاله

گل‌فشان گوبكلجه


گل‌فشان گوبَکلِجِه (گوبكلجه) گِل‌فشانی در شمال غربی شهر آق قلا. گلفشان گوبکلجه در جنوب تالاب صوفیکم و به صورت 5 چاله کوچک بدون مخروط، با قطر تقریبی 2 متر در مجاورت هم و در یک امتداد دیده می‎شوند. در این چاله‎ها، آب گل‎آلود به صورت پیوسته در حال جوشش است. علت جوشش، خروج گازهای هیدروکربوری از اعماق زمین است. «گوبکلجه» که در گویش ترکمنی «گوبکلیجه» نیز تلفظ می‎شود، از دو کلمه‌ی گوبَک (ناف) و لِجِه یا لیجِه ترکیب شده که به معنی «ناف کوچک» است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه