خرید و دانلود مقاله

گل‌فشان نفت‌ليجه


گل‌فشان نفتِ‌لیجه (نفت‌ليجه) گِل فشانی در شمال شرق گمیشان. نفتلیجه در مختصات جغرافیایی 54 درجه و 59 دقیقه طول شرقي و 37 درجه و 3 دقیقه عرض شمالي، 26 متر پايينتر از سطح دريا قرار گرفته است. گل فشان نفت لیجه به صورت تپه ای به ارتفاع 5 متر و به قطر 150 متر در دشت صاف و پستی قرار گرفته است . دهانه گل فشان در بالای تپه قرار دارد و قطر آن 10 متر می‏باشد. از دهانه گل فشان، گل مارنی همراه با گازهای اعماق زمین خارج می شود و از یک گوشه آن سرازیر شده و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه