خرید و دانلود مقاله

گمیش تپه / شهر


مرکز شهرستان گمیشان. این شهر در 53 کیلومتری شمال غربی شهر گرگان واقع شده است. گمیش‎تپه به شکل گمیش‌دپه، گوموش‎تپه، گوموش‎دپه، گموش‎تپه، گموش‎دپه، گموش دفه، کمش‌تپه، کمش‎دپه، کمیش‎تپه و کمیش‎دپه هم گفته و نوشته می‌شود. نام این شهر در تلفظ مردم ترکمن، تنها به دو شکل گفته می‌شود: کوموش‌دپه و کومیش‌دپه. به این شهر گمیشان نیز می‌گویند. دهخدا در ذیل واژه‌ی گمیشان، از «قصبه گمیشان» یاد می‌کند که در حدود 7هزار تن جمعیت داشته و در گذشته به «گمیشن تپه» معروف بوده است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه