خرید و دانلود مقاله

گمیشان / شهرستان


شهرستانی واقع در شمال غربی استان. شهرستان گمیشان از شمال به کشور ترکمنستان، از جنوب به شهرستان ترکمن، از غرب به دریای مازندران و از سمت شرق به شهرستان آق‌قلا محدود می‌شود. این شهرستان در طول شرقی حداقل 53 درجه و 3/54 دقیقه و حداکثر 54 درجه و 6/2 دقیقه و عرض شمالی حداقل 36درجه و 1/49 دقیقه و حداکثر 37 درجه و 8/20 دقیقه قرار گرفته است. مرز مشترک این شهرستان با کشور ترکمنستان ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه