خرید و دانلود مقاله

گنبد قابوس


گنبدقابوس (ميل گنبد / برج قابوس) بلندترین برج آجری جهان در گنبدکاووس. گنبدقابوس در نیم فرسخی شرقی خرابه شهر جرجان و در جنوب رودگرگان واقع است. این برج بر روی تپه دست‌سازی، ساخته شده است که قورخانچی این تپه را نه طبیعی می‌داند و نه مصنوعی، بلکه آن را آوار ساختمان‌های کنار برج دانسته است. این بنا در سال 1310ش، به شماره 86 در فهرست میراث ملی ایران و در سال 1391، در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است. گنبدقابوس از قدیمی‌ترین آثار موجود اسلامی است که در سال 397ق ...

نظرات


ارسال نظر :



مقاله های مشابه