خرید و دانلود مقاله

گنبد کاووس / شهر


مركز شهرستان گنبدكاووس. شهر گنبدكاووس، در مختصات 37 درجه و 15 دقيقه عرض شمالي و 55 درجه و 10 دقيقه طول شرقي و بين دو شاخه اصلي گرگان‌رود (شمال) و چهل چاي (در جنوب) بر روي تراس‌هاي عريض آبرفتي واقع شده است. این شهر در منطقه‌اي هموار با شیب بسیار کم و بدون عارضه استقرار يافته است. اين پديده، در رفع رواناب‌هاي سطحي حاصل از بارش باران، به ويژه در بارش‌هاي طولاني و رگباري، مشكلاتي براي شهر ايجاد می‌کند. به سبب استقرار شهر گنبد بين دو رودخانه، ارتفاع شهر اندك است و بين 45 متر در غرب و 54 متر در شرق نوسان دارد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه