خرید و دانلود مقاله

گياهان


مجاورت استان گلستان با دریای خزر و رشته کوه‌های البرز، سبب شده که به تبعیت از آب و هوا، در دامنه شمالی البرز از خط ساحلی دریای خزر تا قلل مرتفع، برحسب افزایش ارتفاع، پوشش گیاهی متنوعی به صورت نوارهای مشخص به وجود آید. ارتفاعات (بیش از 1800 متر) پوشیده از چمنزارها و مراتع کوهستانی است، ارتفاعات متوسط (کمتر از 1800 متر) و کوهپایه‌ها، پوشیده از جنگل‌های انبوه پهن برگ است که بیشترین گونه درختی آن را راش، توسکا، افرا و ممرز تشکیل می‌دهد و از کوهپایه‌ها به سمت شمال، جلگه و سپس از حدود شمال گرگان‌رود تا مرز ترکمنستان، بیشتر از گیاهان مراتع استپی پوشیده شده است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه