خرید و دانلود مقاله

لأله


لأله آواز دسته جمعی دختران ترکمن. در ادبیات شفاهی قوم ترکمن، لأله، اشعار موزون و ترانه‌های سوزناکی هستند که زنان، دختران و نوعروسان صحرا، گرد هم آمده و در شب‌های مهتابی، به صورت گروهی و با نوایی آکنده از غم و شادی، مي‌خوانند. لأله‌ها، بازتاب رنج نوعروسانی است که به دلیل دوری از سرزمین آشنای خویش و شروع زندگی جدید در دیاری دور یا بیگانه، دچار رنج هجران شده‌اند. فراق از کانون گرم خانواده، دوری از یاران و دوستان همبازی و جدایی از ایل و تبار اجدادی و طبیعتی که با آن مأنوس بوده‌اند، همگی از عناصر آفرینش لأله‌های پرسوز و گداز نوعروسان صحراست ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه