خرید و دانلود مقاله

لامعی گرگانی


لامعی گرگانی (محمد بن اسماعيل لامعي گرگاني) شاعر نامی قرن پنجم قمري و از واپسین سخن‌سرایان سبک خراسانی. نام لامعی گرگاني دقیقاً مشخص نیست. هدایت در مجمع‌الفصحا، به کنیه‌ی وی یعنی ابوالحسن اشاره می‌کند، اما از آنجایی که بسیاری از اطلاعات هدایت درباره‌ی لامعی نادرست است، بنابراین اعتماد کردن به گفته‌ی او، کمی دشوار به نظر می‎رسد. باقی تذکره‌نویسان نیز اشاره‌ای به نام شاعر ندارند. آنچه از اشعار لامعی برمی‌آید، این است که نام پدرش محمد، نام جدش اسماعیل و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه