خرید و دانلود مقاله

محمد آخوند گرگانی


محمدآخوند گرگانی نماینده مجلس شورای ملی. محمدآخوند گرگانی از آغاز تأسیس مجلس در ایران، بیشترین دوره نمایندگی در سرزمین گرگان (استان گلستان) را به خود اختصاص داده و طی 10 دوره و به مدت 20 سال، نماینده ترکمن‌های دشت گرگان در مجلس شورای ملی بود. محمدآخوند از قبیله یموت و طایفه داز بود که در سال 1301ق/ 1267ش در روستای قیزلار به دنیا آمد. پدرش عطاجق نام داشت. اجداد پدری او به ترتیب عبارتند از: آلیار، الله‌یار، قلیچ‏‌صوفی، باباخان و بگنج‏‌خان ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه