خرید و دانلود مقاله

محمد بن زيد


محمدبن‌زيد دومين فرمانرواي علويان گرگان، تبرستان و ديلم. نسب محمدبن زيد با پنج واسطه به امام حسن مجتبي (ع) مي‌رسد و نام كامل او، سيد ابوزيد محمد داعي صغيربن ابوالحسين زيد بن محمد اكشف بن اسماعيل جالب الحجاره بن حسن بن زيد بن حسن(ع) بن علي بن ابي طالب(ع) است. از زمان و مكان تولد وي اطلاع دقيقي در دست نيست. او پس از برادرش، حسن بن زيد، بر تبرستان و ديلم حاكم شد و بر شهرهاي اين ديار تسلط يافت و حكومت علويان را ادامه داد. نقل شده است اقتدار محمدبن زيد به اندازه‌اي گسترش پيدا كرد كه رافع بن هرثمه در نيشابور به اسم وي خطبه مي‌خواند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه