خرید و دانلود مقاله

محمد بن جعفر صادق (ع)


محمد بن جعفر صادق(ع) ابوجعفر محمدبن امام جعفر صادق(ع)، معروف به دیباج. مزار وي در «آق‌ امام»، در بالای تپه‌ای در نزدیکی شهر آزادشهر و در شمال شرقي اين شهر واقع است. اطلاعی از زمان و مکان تولد وی در منابع تاریخی نیامده است. او را فردی شجاع، عاقل و فاضل معرفی کرده‌اند، به گونه‌ای که یک روز را روزه می‌گرفت و روز دیگر را افطار می‌کرد و از قول همسرش نقل شده است که می‌گفت هیچگاه از نزد ما و از خانه خارج نشد، مگر آن که لباس خود را از بدن درآورده و با آن برهنه‌ای را پوشانید ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه