خرید و دانلود مقاله

محمدتقی خان بالارستاقی هزارجریبی


محمدتقی خان بالارستاقی هزارجریبی از ملاکین و معمّرین استرآباد در عصر فتحعلی‌شاه قاجار. محمدتقی‌خان، فرزند کربلایی محمدقلی‌خان و نوه‌ی صادق سلطان، در محله «نعلبندان» استرآباد، در داخل گذر شیركش، مدرسه‌ای ساخت و آن را وقف کرد. کتیبه‌ای سنگی در مدرسه حاج محمدتقی‌خان در محله‌ی «نعلبندان1» دیده می‌شود که متن آن چنین است: خورشید طالع شده از جیب این فیروزه تل ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه