خرید و دانلود مقاله

محمدحسن استرآبادی


محمدحسن استرآبادی از علما و فقهاي شیعه در قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم قمري. محمدحسن استرآبادی فرزند ملا محمدجعفر، از علماي بزرگ تهران بود. چنان که از برخی قرائن به دست می‌آید، وی در نیمه شوال 1249ق، درکربلا متولد شد و مانند پدرش ملقب به شریعتمدار بود. در سال1251ق، به همراه پدر، قصد زیارت ثامن الحجج (ع) كرد. در مسیر عبور خود، از قرمسین (کرمانشاه کنونی) گذشت و چون جد مادری‌اش در این شهر زندگی می‌کرد، مدتی توقف نمود. پس از مدتی، از آن شهر خارج و راهی تهران شد. پس از تهران، عازم استرآباد و ساری شد. در استرآباد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه