خرید و دانلود مقاله

محمدحسین مقصودلو استرآبادی


محمدحسین مقصودلو استرآبادی معروف‎ترین چهره‌ي مشروطه‎خواه استرآباد و نماینده مجلس شورای ملی از استرآباد. محمدحسین مقصودلو از طایفه‌ی مقصودلو بود که توسط آقامحمدخان قاجار از قره‌داغ آذربایجان به استرآباد کوچانده شد. او نوه میرزامحمدخان و پسر شیخ نصرالله است که خود روزگاری از شاگردان شیخ مرتضی انصاری بود. «شیخ نصرالله استرآبادی، خلف مرحمت مآب حاجی میرزامحمدخان شهید مقصودلو استرآبادی است. مولد شریفش قریه سرخنکلاته خالصه است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه