خرید و دانلود مقاله

مختومقلی فراغی


معروف‎ترين و برجسته‎ترين شاعر تركمن. مختومقلی فراغی از تركمن‎هاي طايفه‎ي گوكلان، تيره‎ي گركز و دسته‎ي غيشيق بود. وي در سال1153ق/ 1733م، در شمال‌شرق گنبدكاووس در روستاي حاجي‌قوشان (آجي قوشان) و به قولي، در محلي به نام «گينگ جاي» در غرب مراوه‌تپه چشم به جهان گشود. «بيلمه ين سوران لار بوغريب آديميز اصلي گركز، يوردي اترك، آدي مختومقلي دير به آناني كه جوياي اين غريب روزگار هستند، بگوييد كه اصلش گركز، سرزمينش اترك و نامش مختومقلي است.» ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه