خرید و دانلود مقاله

مراتع


مراتع، مهمترین منبع تأمین علوفه دام‌های استان هستند. مراتع استان را از نظر اختلاف اقلیمی و عرض جغرافیایی، به سه نوع قشلاقی (دشتی)، میان‌بند (دامنه) و ییلاقی (کوه) تقسیم می‌کنند. مراتع قشلاقی در فصل سرد سال (زمستان)، مراتع ییلاقی در فصل گرم سال (تابستان) و مراتع میان‌بند در دو فصل پاییز و بهار چرا می‌شوند. مراتع میان‌بند به دلیل استفاده در دو فصل و همچنین واقع شدن در اطراف روستاها، بیشتر از مراتع ییلاقی و قشلاقی تخریب شده‌اند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه