خرید و دانلود مقاله

مراوه‌تپه / شهر


مرکز شهرستان مراوه‌تپه. مراوه در فاصله 240 کیلومتری شمال‌شرقی شهر گرگان قرار دارد. این شهر در طول جغرافیایی57/55 و عرض جغرافیایی41/37 واقع شده است. مراوه آخرین شهر استان در کنار مرز کشور ترکمنستان است. مرز ایران با کشور ترکمنستان را در این منطقه، رودخانه‌ی اترک و رشته کوه سونگی‌داغ تشکیل می‌دهند. در مورد علت نام­گذاری مراوه آمده است: افرادي كه از شهر مرو وارد مراوه‌تپه شدند، پس از چند روز توقف و دیدن تپه‌های اطراف، به ويژه تپه‌ای که در شرق مراوه قرار داشت و به تپه‌های «مرو» شبیه بود، نام این محل را «مرو تپه» خواندند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه