خرید و دانلود مقاله

مراوه‌تپه / شهرستان


شرقی‌ترین شهرستان استان. شهرستان مراوه‌تپه در 37درجه و 30دقیقه تا 38درجه و 7دقیقه عرض شمالی و 55درجه و 32دقیقه تا 56درجه و 18دقیقه طول شرقی واقع شده است. این شهرستان از شمال به کشور ترکمنستان، از شرق به استان خراسان شمالی، از غرب به شهرستان گنبدکاووس و از جنوب به خراسان شمالی و شهرستان کلاله محدود می‌شود. مراوه‌تپه در 19فروردین ماه 1388، به طور رسمي شهرستان شد. وسعت شهرستان مراوه‌تپه، 3/3210 کیلومترمربع است. مراوه‌تپه شامل دو بخش مرکزی (شامل دهستان پالیزان و مراوه‌تپه) و گلیداغ (شامل دو دهستان گلیداغ و شلمی) است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه