خرید و دانلود مقاله

مسجد جامع گرگان


قدیمی‎ترین مسجد استان. مسجد جامع گرگان در محله نعلبندان (شمال خیابان امام خمینی)، در جبهه شمالی، راسته اصلی بازار نعلبندان واقع شده است. در گذشته، سه طرف شرق، شمال و جنوب مسجد را گورستاني وسيع فرا گرفته بود، كه در دهه 1310ش، بخش جنوبي به بازار نعلبندان الحاق شد. در سال 1332ش، در قسمت شمالي، كلنگ بناي مدرسه عنصري زده شد و در سال 1352ش، در ضلع شرقي و متصل به مسجد، كتابخانه‌ي مسجد تأسيس شد. در سال 1386ش، در جبهه شمالی و در مکان پیشین مدرسه عنصری، پارکینگ طبقاتی نعلبندان توسط شهرداری گرگان ساخته شد. مساحت عرصه بنا 2500 متر و مساحت اعیانی آن حدود 1500 متر مربع است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه