خرید و دانلود مقاله

آبشار شیرآباد


آبشار شیرآباد آبشاری در جنوب شهر خان‌ببین. مجموعه آبشارهای شیرآباد در حاشیه شمالی رشته کوه‌های البرز شرقی و در دامنه‌ی کوه خاکسا با ارتفاع 1516 متر قرار دارد. نام این آبشارها برگرفته از اسم روستای شیرآباد است. در یک مسیر پرشیب کوهستانی با جنگل‌های انبوه، 12 آبشار با شکل‌های متنوع، به صورت پلکانی در مسیر دره‌ی رودخانه قرار گرفته‌اند. بزرگ‏ترین آن‏ها ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه