خرید و دانلود مقاله

مسجد حاج آقاکوچک


مسجدی در محله میدان عباسعلی شهر گرگان. مسجدحاج آقا کوچک به مسجد میدان یا مسجد میدان عباسعلی مشهور است. این مسجد توسط شخصی به نام «حاج آقاکوچک» ساخته شده و به همان نام نيز باقی مانده است. وی بانی و اولین امام جماعت مسجد بود. محمدصالح استرآبادی در این‌باره می‌نویسد: «السید السند الجلیل آقا حاجی میرزا کوچک استرآبادی طاب ثراه جلیل القدر عظیم المنزله نبیل النسب با کمال فضل و زهد و ورع و تقوا بود و در استرآباد از معاریف و مشاهیر و از اهل عزت و حرمت بود. مسجدی در استرآباد بنا فرموده، در محله میدان واقع است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه