خرید و دانلود مقاله

مسجد گلشن


يكي از معروف‌ترين مساجد گرگان. از تاريخ ساخت مسجد گلشن، اطلاعات چنداني در دست نيست، فقط مي‌دانيم كه مسجد توسط «ملامحمدعلی اشرفی شریعتمداری استرآبادی» ساخته شد. در گزارش افشين مسعودي، بازرس وقت اداره كل حفاظت آثار باستاني و بناهاي تاريخي وزارت فرهنگ و هنر آمده است: «در تاريخ 1244ق، بنا گرديده و چون زمين آن را خانمي به نام گلشن اهدا كرده است، نام وي را بر روي اين مسجد گذاردند.» اين گزارش‌ها كه به صورت مكتوب و مصور بوده است، در جلسه مورخ 27/10/1335ش شوراي فني حفاظت آثار باستاني، مطرح شد و ثبت آن در فهرست آثار ملي ايران مورد تصويب قرار گرفت ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه