خرید و دانلود مقاله

مسعود الملک هزارجریبی


نماینده گرگان در دوره‌های هفتم تا دهم مجلس شورای ملی. علیقلی‌خان مسعودالمُلک هزارجریبی، فرزند نجف‌قلی‌خان سرتیپ، نوه‌ی جعفرقلی‌خان سرتیپ، نتیجه‌ی محمدتقی‌‎خان هزارجریبی، نبیره‌ی کربلایی محمدقلی‌خان و ندیده‌ی صادق سلطان نامی، معاصر آقامحمدخان قاجار بود. گفته‌اند خاستگاه این خاندان، سوادکوه بوده و به عللی نامعلوم به هزارجریب کوچ کرده‌اند. از اسناد برمی‌آید که 300 تا 500 سال صاحب فوج در منطقه بوده‌اند. نیای مسعودالمُلک - حاج محمدتقی خان هزارجریبی - از افراد شاخص منطقه بوده که مدرسه و کاروان‌سرایی در استرآباد و سدی نيز در روستای «چَغر» احداث كرده است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه