خرید و دانلود مقاله

مصلی گرگان


یکی از اماکن تاریخی- مذهبی شهر و از عناصر تشکیل دهنده‌ي بافت محله‌ي سبزه‌مشهد گرگان. از تاریخچه‌ي مسجد مصلی گرگان و ساخت آن، اطلاع دقیقی در دست نیست. قدیمی‌ترین سند مکتوب که نشان از وجود مصلی بوده، وقفنامه‌ي سال 936ق است كه در ايوان غربي مسجد جامع قرار داشت. در متن آن، چنین آمده است: «قنات مصلی بر مصلی شهر استرآباد وقف گردید.» همچنين در یکی از سنگ وقف‌های تاریخی شهر استرآباد که متعلق به سال 1042ق است، آمده که خسروخان ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه