خرید و دانلود مقاله

مطبوعات


نخستین شکل فعالیت روزنامه‌نگاری در ایالت استرآباد را می‌توان به شکل ارسال خبر از طریق مأموران حکومتی یافت. آنها بر اساس وظیفه‌ای که داشتند، مطالبی را تهیه و از طریق خدمه یا چاپار دولتی، به تهران ارسال می‌کردند تا در نشریات آن زمان چاپ شود. از این نوع خبرها در نشریات عصر ناصرالدین‌شاه و دوران پس از آن بسیار می‌توان یافت. وقایع اتفاقیه در اولین شماره‌ی خود، از رفتن چاپار از دارالخلافه به استرآباد در اول و پانزدهم هر ماه و بازگشت آنها در چهاردهم و بیست و نهم خبر می‌دهد. این نشریه در نمره‌ی دوم، به تاریخ جمعه یازدهم شهر ربیع‌الثانی 1267ق می‌نویسد: «در صفحات مازندران و استرآباد، کمال امنیت حاصل است و مردم نهایت آسایش را دارند ...

تگ ها:    Press مطبوعات

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه