خرید و دانلود مقاله

معدن حسینا


معدنی قدیمی و متروک در جنوب شرقی مینودشت. این معدن، در فاصله 63/1 کیلومتری شرق روستای حسینا، در مختصات جغرافیایی 55 درجه و 31 دقیقه طول شرقی و 37 درجه و 7 دقیقه عرض شمالی قرار دارد. راه جنگلی پیاده‌رو از این روستا تا معدن سرب حدود یک ساعت است. در این مسیر، چند آثار گسلی و بیرون‌زدگی سنگ‌های آهکی دوره‌ی دونین دیده می‌شود. منطقه به صورت تاقدیس بزرگی با روند شمال شرقی - جنوب غربی است. گسل‌ها و شکستگی‌های زیاد سنگ‌ها، نشان‎دهنده‎ی تأثیر عوامل تکتونیکی در منطقه است. شیب زیاد، جنگلی بودن مسیر، بکر بودن منطقه و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه