خرید و دانلود مقاله

موزه سنگ قبر و باستان شناسي گرگان


موزه‌اي در شهر گرگان. نخستین مکانی که با هدف به نمایش درآوردن سنگ قبر، اشیای باستانی و تاریخی در شمال کشور تأسیس شد. موزه سنگ قبر و باستان‌شناسی در خیابان شهدا، جنب امامزاده عبدالله گرگان قرار دارد. «فکر جمع‌آوری سنگ قبرهای قدیمی شهر گرگان، نخست توسط منوچهر ستوده، استاد دانشگاه تهران که به شمال ایران مسافرت کرده بود، مطرح شد.» به دنبال این امر، قطعه زمینی به مساحت 2000 متر مربع در محوطه‌ی امامزاده عبدالله از سوی شهرداری، در اختیار اداره فرهنگ و هنر گرگان قرار گرفت که در سال 1355، مقرر شد از سوی اداره کل موزه‌ها و ...

نظرات


ارسال نظر :



مقاله های مشابه