خرید و دانلود مقاله

میرداماد


حکیم، فیلسوف، فقیه و شاعر عصر صفوی. «میرمحمد باقر میرشمس‌الدین محمد حسینی استرآبادی» و به تعبیر خودش «محمدبن محمدالمدعوبه باقر الحسینی» مشهور به میرداماد، استرآبادی الاصل و اصفهانی المنشأ و نجفی المدفن، دخترزاده‌ی فقیه مشهور محقق ثانی (علی‌بن عبدالعالی کرکی) است. پدر میرداماد، داماد محقق کرکی بوده، به همین سبب، به او لقب «داماد» داده‌اند. البته لغت‌نامه‌ی دهخدا، میرداماد را داماد شاه ‏عباس صفوی معرفی كرده و به همین مناسبت، وی را داماد خوانده‌اند و به میرداماد شهرت دارد. میرداماد به سال 969 ق یا 970 ق، در دوره‌ی حکومت شاه تهماسب صفوی ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه