خرید و دانلود مقاله

میرزا ابوطالب فندرسکی


عالم و شاعر قرن يازدهم قمری. از زندگی میرزا ابوطالب فندرسکی با اینکه از فضلای نامدار زمان خود و از دودماني برجسته بوده، اطلاعات اندکی موجود است و مشخص نیست چرا نامش در تذکره‌ها نيامده و حتی میرزا طاهر نصرآبادی، تذکره نویس معاصر وی هم، از او یاد نکرده است. صاحب خلاصه‌الکلام نیز تنها از یکی از آثار فندرسكي اطلاع داشته است. فندرسكي از شاگردان علامه مجلسی بود و در تاريخ 24 ربيع الأول 1102ق از او اجازه‌ي حدیث گرفت ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه