خرید و دانلود مقاله

میرزا محمد استرآبادی


فقیه و محدث دوره‌ي صفوی. از نسبت میرزا محمد بن علی استرآبادی مشهور به «صاحب رجال» به «استرآباد» که به دنبال نام وی می‌آید، می‌توان گفت که شاید وی در این شهر زاده شده و یا پدران و نیاکان وی اهل این شهر بوده‌اند. نام پدربزرگش را بیشتر تراجم‌نویسان «ابراهیم»، ولي تفرشی و اردبیلی «کیل» نوشته‌اند. درباره‌ي سیادت او، تراجم‌نویسان هم‌عقیده نیستند. علامه مجلسی، نسب وی را از سادات علوی دانسته است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه