خرید و دانلود مقاله

میرزا مهدی خان استرآبادی


اديب، وقايع‌نگار، سخن‌پرداز و ديوان‌سالار دربار نادرشاه افشار. ميرزا محمدمهدي، معروف به ميرزامهدي‌خان و ملقب به منشي الممالك، فرزند محمدنصير استرآبادي، يكي از منشيان سياست‌پيشه و مشاوران بلند مرتبه‌ي نيمه‌ي دوم قرن دوازدهم قمري است. در لابه‌لاي اوراق تاريخ و سرگذشت‌نامه‌ها، جز از دوران منشيگري وي در دربار نادرشاه افشار، مطلب مهمي براي آغاز و پايان زندگي او نخواهيم يافت ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه