خرید و دانلود مقاله

نامه‌ی قابوس


نخستین نشریه سرزمین گرگان. نام نشريه برگرفته از اسم قابوس، يكي از سلاطين آل‌زيار است. امتياز قابوس در مورخه‏‌ي 29/10/1313 با امضاي علي‌اصغر حكمت (وزير معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه) به نام ميرزا محمدعلي‌ خان عبهري صادر شد. از این روی، وی را مي‌توان از نخستین پيشگامان انتشار نشريات در منطقه‌ي گرگان (استان گلستان) دانست. عبهري، فعال فرهنگی و اجتماعی بود ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه