خرید و دانلود مقاله

نخبه سیفیه


نام كتابي درباره‌ی استرآباد عصر قاجار. نخبه سیفیه، گزارش محمدعلي قورخانچي (صولت‌نظام) درباره‌ي تاريخ و جغرافياي استرآباد، ترانه‌هاي عاميانه تركمن و «بياض خانوار و انفاس مملكت استرآباد با جمع متعلقات» است. اين سه نوشته به علت «هم‌خواني محتوايي» در كنار يكديگر قرار گرفتند و با عنوان نخبه سیفیه، به كوشش منصوره اتحاديه (نظام مافي) و سيروس سعدونديان در سال 1360ش، توسط نشر تاريخ ايران چاپ و منتشر شده ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه