خرید و دانلود مقاله

نصرآباد


روستايي در دهستان استرآباد جنوبي، بخش مركزي شهرستان گرگان. نصرآباد در شرق شهر گرگان در 54 درجه و 30 دقیقه شرقي و 36 درجه و 50 دقیقه شمالي قرار گرفته است. این روستا از شمال به جاده اصلي گرگان- مشهد و روستاهاي وليك‌آباد و فيض‌آباد، از جنوب به روستاهاي باغ گلبن، نومل و منطقه جنگلي، از شرق به روستاي جلين و از غرب به كوي اوزينه شهر گرگان محدود مي‌شود. در گويش محلي، روستاييان آن را «نِرْسِوا» تلفظ مي‌كنند. دو تپه باستاني واقع در محدوده‌ی اين روستا، بر اين امر گواهي مي‌دهد كه از گذشته‌های بسيار دور، سكونت در آن وجود داشته است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه