خرید و دانلود مقاله

ویس و رامین


کهن‌ترین منظومه‌ی عاشقانه‌ی باقیمانده از زمان پیش از اسلام در ادب فارسی. این مثنوی از نظر قدمت، سومین مثنوی و نیز مهمترین مثنوی زبان فارسی تا عصر سراینده به شمار می‌رفت. شخصیت‌های اصلی داستان پنج تن هستند: 1. شهرو زن قارن، ملکه‌ی ماه‌آباد (همدان) که نژاد این شاهزاده‌ی ماد به جمشید، پادشاه پیشدادی می‌رسد. 2. ویس، جوانترین دختر شهر و شخصیت اصلی داستان. 3. دایه 4. پادشاه سالخورده (شاه موبد) 5. رامین، برادر جوان پادشاه موبد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه