خرید و دانلود مقاله

هودي / موسیقی


اشعار عاميانه و موزون تركمني. اين اشعار كه با نواي آهنگين زنان تركمن و براي ايجاد آرامش كودكان، خوانده مي‌شود. هودي يك واژه‌ي مركب است كه از دو مادهي «هو» و «دي» مشتق شده است. «هو» به معناي خدا و «دي» فعل امر تركمني از مصدر گفتن به معني «بگو» مي‌باشد. هودي يك اثر ادبي و در رديف ادبيات شفاهي زنان و كودكان تركمن به شمار مي‌رود. به عبارت ديگر، «هودي، آواي آرام‌بخش و نغمه‌ي دل‌انگيز مادراني است كه ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه