خرید و دانلود مقاله

هيركانيا


نام باستانی سرزمین گرگان و دشت. در فصل اول کتاب وندیداد (وی دیودات) که از کتب پنجگانه اوستاست، از شانزده سرزمین یاد شده، که نهمین سرزمین «وهرکان» (گرگان) است و در این مورد آمده است: «من اهورامزدا هستم. در بهترین مکان‌ها شهرهایی آفریدم که نهمین آن خننته است که پایتخت آن گرگان باشد.» شهر وهرکان، پایتخت خننته اعلام شده که اصطلاح شهر که در زبان پارسی باستان با عنوان «خشتر» آمده است، «معنای وسیعی داشت و معرف کشور و دولت بود و در محدوده‌ای کوچکتر نیز به کار گرفته شده و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه