خرید و دانلود مقاله

النگ


روستایی در دهستان سدن رستاق غربی، بخش مرکزی شهرستان کردکوی استان گلستان. روستای النگ در عرض جغرافیایی36 درجه و48 دقیقه و8 ثانیه ودر طول جغرافیایی 54 درجه و 8 دقیقه و 55 ثانیه، واقع شده‌ است. ارتفاع این مکان از سطح دریا، 6- متر است. این روستا از شمال به جاده گرگان و کردکوی، از جنوب به جاده قدیم (کهنه خط) گرگان-کردکوی، از غرب به شهرستان کردکوی و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه