خرید و دانلود مقاله

آتش بدون دود


آتش بدون دود رماني بلند با موضوع زندگی ترکمنهای استان، اثر نادر ابراهيمي. آتش بدون دود، مجموعه‌ای هفت جلدی است که کار نوشتن و انتشار آن، قبل از انقلاب 1357ش شروع و جلد هفتم آن در سال 1371 توسط انتشارات روزبهان تهران منتشر شد. ابراهیمی می‌نویسد: «این داستان را وقتی خیلی جوان بودم، طراحی کردم. در آن زمان، با رؤیای نویسنده شدن – نویسنده‌ای سیاسی و خطرناک - طرح دو داستان بسیار بلند بی‌آغاز و انجام را ریختم؛ آق اویلرها و قره‌لوها. به تعبیری، سپیدزادگان و سیاه‌زادگان ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه