خرید و دانلود مقاله

آقا محمدخان قاجار


آقامحمدخان قاجار رئیس ایل، بنیانگذار و نخستین پادشاه سلسله قاجار. آقامحمدخان بن محمدحسن‌خان بن فتحعلی‏‌خان بن شاهقلی‌خان بن مهدی‌خان بن ولی‌خان بن محمدعلی‌آقا بن شاهقلی‌خان قاجار، در روز یکشنبه بیست و هفتم محرم 1155ق/ 1121ش، در شهر استرآباد و در منزل آقا سید مفید اِسترآبادی متولد شد. برخی تاریخ تولد او را شب جمعه، پانزدهم شعبان 1154ق در محله میدان استرآباد نگاشته‏‌اند. ژان گوره، تولد او را شب دوازدهم ربیع‌الثانی 1155ق نوشته است. بیشتر منابع معاصر، نام او را با عنوان «آغا» ذکر کرده‌اند...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه