خرید و دانلود مقاله

ابن عدی جرجانی


ابن عدی جرجانی (عبدالله بن عدي جرجاني) اندیشمند شافعی مذهب قرن سوم قمری. علامه، امام، ابواحمد عبدالله بن عدی بن عبدالله بن محمد بن مبارک بن قطان جرجانی؛ حافظ، ناقد محدث، رجال‌شناس، فقیه، دانشمند جرح و تعدیل و نویسنده عربی که در میان دانشمندان علم حدیث، به «ابن عدی» و در دیار خود به «ابن قطان» مشهور بود. در روز شنبه، اول ذی‌القعده 277ق، در جرجان به دنیا آمد و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه