خرید و دانلود مقاله

گوک‌دره


گوک‌دره روستایی در دهستان پالیزان، بخش مرکزی شهرستان مراوه‌تپه.

این روستا در 35 کیلومتری ‌شرق مراوه‌تپه در طول جغرافیایی2ً 16َ°56 و عرض جغرافیایی 53ً 57َ °37 در ارتفاع 379 متری از سطح دریا قرار دارد. روستای پست‌دره و موقعیت‌های طبیعی یل‌قن‌لی و چرش‌لی‌بور در شرق، روستای آق‌لر و موقعیت‌های طبیعی لاله‌جَر و پالچقلی در غرب، ارتفاعات پالیزان، قره‌اورک، چارشان‌گی، کرگی، نارستان، کچی‌ کرگی و پورلی در شمال و روستای قازنقایه و موقعیت‌های طبیعی جارلی‌برون، آت‌چاپلان، قره‌‌بوور و تکیزجای در جنوب این روستا قرار دارند...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه