خرید و دانلود مقاله

آبخوان‌ها


آبخوان‌ها آبخوان‌هاي آبرفتي استان به صورت يکپارچه و پيوسته، از درياي خزر در غرب تا شهر کلاله به طول حدود 130 کيلومتر و عرض حدود 35 کيلومتر، از دامنه‌ي ارتفاعات جنوبي تا شمال امتداد دارد. در مناطق جنوبي و شرقي، عمق آب زيرزميني پايين است و هر چه به سمت شمال و غرب مي‎رود، عمق آب به تدريج کم مي‌شود. وسعت اين آبخوان، 2/4384 کيلومترمربع است که 4/2671 کيلومترمربع آن قابل بهره‎برداري است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه